Новини
Успешен одит по Стандарт ISO 9001:2008
16.05.14 Успешен одит по Стандарт ISO 9001:2008

На 10 Май 2014 г. АРК Метрология получи сертификат за успешно внедрена Система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008.

 

Сертификат ISO 9001:2008Renishaw Microrep TESA Hexagon Metrology Affri LTF DK