Услуги | Обучение на оператори измервателни машини
Обучение на оператори измервателни машини

Политика на фирмата ни е винаги да обвързваме доставката на измервателни машини с обучението на операторите за тях. Само пълноценното обучение на операторите може да Ви гарантира използването на пълния капацитет на закупеното от Вас измервателно оборудване. Инструкторите ни са обучени от производителите и са на Ваше разположение както за обучение на оператори за новозакупено оборудване, за опреснителни курсове, обучение на нови оператори в случай, че старите напуснат, така и за запознаване с нови софтуерни приложения. 

Обучението може да се проведе както при Вас, така и в нашия демоцентър.

►обратно


Renishaw Microrep TESA Hexagon Metrology Affri LTF DK