Услуги | Създаване на детайл-програми
Създаване на детайл-програми

Ако имате затруднения да създадете програма за измерването на Ваши детайли, ние сме насреща. Изпратете ни детайла с чертеж или CAD модел и ние ще Ви помогнем. В офиса разполагаме с моторизирана трикоординатна измервателна машина Global Performance със софтуер PC-DMIS CAD++, както и със софтуерните опции Curve Analyzer и Gear за измерване на зъбни колела. 

 

►обратно


Renishaw Microrep TESA Hexagon Metrology Affri LTF DK