Продукти | Еталони за дължина

      Плоскопаралелните краищни мерки се предлагат с няколко различни класа на точност К, 0, 1, 2, като клас 2 е най-неточният, тоест има най-голям допуск, който за дължина около 500mm е около ±5µm. Тоест,  една еталонна пластина за дължина, например 500mm, никога не е дълга точно 500mm, а има дължина между 499,995mm и 500,005mm.

Краищните мерки могат да са стоманени, керамични или от волфрамов карбид. Най-често се използват стоманените, които имат твърдост 800HV и коефициент на температурно разширение (10,5±1).10-6К-1

Най-широко приложение намират клас 1 и клас 0.

Комплект краищни мерки клас К, се изработват по поръчка.

      Плоскопаралелните краищни мерки на TESA са придружени от сертификат за калибриране от Швейцарската служба по калибриране (SCS) или от акредитирана лаборатория, която е получила своята акредитация от британската (UKAS), Немската (DAkkS)  или Френската (COFRAC) служба по акредитация.

 

Примерен сертификат:

 

   
 

 

 

►обратно


Renishaw Microrep TESA Hexagon Metrology Affri LTF DK