Продукти | Телескопични индикаторни часовници

Дигитален индикаторен часовник TESA DIGICO 205MI

*Измервателен обхват 12,5 mm

* Разделителна способност 0.01 mm

* Максимално допустима грешка 0.02 mm

* Изход RS232 за пренос на данни към компютър

* Възможност за заключване на клавиатурата

* Двоен LC Дисплей, с възможност за аналогово и цифрово отчитане

* От 1 до 2 години живот на батерията

* Тегло: 150g

Дигитален индикаторен часовник TESA DIGICO 305MI

* Измервателен обхват 12,5 mm

* Разделителна способност 0.001 mm

* Максимално допустима грешка 0.008 mm

* Изход RS232 за пренос на данни към компютър

* Възможност за заключване на клавиатурата

* Двоен LC Дисплей, с възможност за аналогово и цифрово отчитане

* От 1 до 2 години живот на батерията

* Тегло: 150g

Дигитален индикаторен часовник TESA DIGICO 505 

MIL-Rotary Dial-TOL IP54

* Измервателен обхват 12,5 mm

* Разделителна способност 0.001 mm

* Максимално допустима грешка 0.004 mm

* Защита IP54

* Изход RS232 за пренос на данни към компютър

* Въртящ се дисплей

* Двоен LC Дисплей, с възможност за аналогово и цифрово отчитане

* Възможност за задаване на толеранс

* От 1 до 2 години живот на батерията

* Заключване на клавиатурата


Renishaw Microrep TESA Hexagon Metrology Affri LTF DK