Продукти | Измервателни микроскопи

      Технологията Vision се състои в извършването на проверка на изпитвания детайл, лежащ на стъклена маса, с помощта на оптична система снабдена с камера и допълнително увеличение – обективи. Тъй като тази технология се основава на анализа на изображението, осветяването на детайла е от решаващо значение.

Поради тази причина ще бъдат използвани три различни осветления:

            Диаскопично осветление, монтирано под стъклената маса, позволява на оператора да види профила на детайла. Диаскопичното осветление, или разпространената светлина се проектира под измервания детайл, за да създаде силуета на профила. Също така се използва за измервания на прозрачни фолиа.

            Сегментно осветление, за подробна визуализация на горната повърхност на детайла.Епископичното осветление или съпътстващата светлина е особено полезна за проверката на параметрите на детайла, като отвори, фаски и закръгления.

            Този вид осветление може да варира в зависимост от избрания вариант машина. Всеки сегмент може да бъде сбободно програмиран чрез специализиран софтуер.

            Коаксиално осветление, за да видите вътрешността на глухи отвори или кухини, или за измерване на цилиндрични детайли в изправено положение.Лазерната показалка служи за локализиране, с един поглед, на зоната за измерване на детайла, лежаща в предметното пространство на камерата. Чрез изполването на различни лещи, който концентрират или разпръскват светлината, коаксиалното осветление може да премине през обектива.

 

 

Link
Renishaw Microrep TESA Hexagon Metrology Affri LTF DK