Продукти | Ръчни измервателни машини

   Трикоординатните измервателни машини на  TESA са прецизни машини, предназначени за измерване с голяма точност на геометричните размери на детайли. Големината на детайлите, които могат да се поставят върху машината зависи от модела на машината.

Машините се предлагат в два модела, като на всяка една от тях е възможно да се постави различна измервателна глава.

 

Модел Ос "X", mm Ос "Y", mm Ос "Z", mm Точност,  µm
454 460 510 420 3+4L/1000
474 460 710 420 3+4L/1000

     Измервателните глави за този вид машини, най-често биват два вида- TESASTAR и TESASTAR-i. Разликата е в това, че TESASTAR-i може да се завърна на стъпки от 15° около две оси. Това осигурява повторяемост при всяко едно завъртане.

 


Renishaw Microrep TESA Hexagon Metrology Affri LTF DK