Продукти | Колонни измервателни машини

   Когато имате нужда да измерите голямогабаритни детайли, е необходимо използването на измервателна машина от колонен тип. При нея детайла се поставя на земята, или върху приспособление, което е поставено на земята. Това позволява да се работи с много тежки детайли – около 25 тона. Принципът на работа е същият както при измервателните машини от портален тип, но тук всички движещи се части са повдигнати на колони, които в долния си край са монтирани неподвижно за бетонната основа.  Броя на колоните зависи от големината на машините. Обикновено техният брой е между 4 и 8.

 

 

Link

Renishaw Microrep TESA Hexagon Metrology Affri LTF DK