Продукти | Портални измервателни машини | Tigo

Нова измервателна машина за директно внедряване в производството от HEXAGON Metrology

    DEA TIGO SF e идеалната измервателна машина за постоянен текущ качествен контрол в самия производствен процес.  Дизайнът на машината е проектиран така, че да осигури безпроблемна работа въпреки всички предизвикателства, пред които са изправени трикоординатните измервателни машини в производството – вибрации, прах, висока влажност и замърсяване.

   Всички компоненти на машината: компютър, клавиатура  или TОUCH екран, контролер и други са проектирани  така че DEA TIGO SF да заема минимално място в производственото помещение. Революционното  интуитивно управление прави  DEA TIGO най-достъпната, лесна за работа и отчитане на резултати измервателна  машина.

 

Точност от 2,2 + L/333 µm до 2,6 + L/333 µm   (L в милиметри)

Максимална 3D скорост 520mm/s

Максимално 3D ускорение 1750mm/s2

Измервателен обем 500х600х500mm

Прикачен файл

Link


Renishaw Microrep TESA Hexagon Metrology Affri LTF DK