Продукти | Портални измервателни машини

   Трикоординатните измервателни машини (ТИМ) на  DEA са прецизни машини, предназначени за измерване с голяма точност на геометричните размери на детайли. Големината на детайлите (които могат да се поставят върху машината) и точността на измерване зависят от модела на машината. Точността на измерване не е постоянна величина. Грешката нараства линейно с нарастване на дължината L.  МРЕе - Грешка при пространствено линейноизмерване.

Пример: MPEe = 1,5+L/333

 

   Измервателната машина трябва да се монтира в чисто и сухо помещение. За да бъдат измерванията точни, температурата на въздуха трябва да бъде постояннаи да има стойност около 20°С. В машината има вградени и температурни датчици с помощта на които софтуерът може да прави температурни компенсации. Машината се захранва с напрежение от 220V, 50Hz. Освен от електрозахранване, тя се нуждае и от сух и oбезмаслен въздух. На всяка една от трите оси (X, Y, Z) има монтирани въздушни лагери. Въздушната хлабина между лагерите и направляващите е 5÷10µm. В задната част на машината има монтирана филтърна група, която пречиства въздуха от масло и твърди частици.

   Направляващите по оси „Х” и „Z” са изработени от алуминий, а направляващите по ос „Y” са част от гранитната плоча на машината. Трите оси на машината се задвижват от електродвигатели. Въртящият момент от двигателите се предава посредством зъбен ремък. Обратната връзка за положението на всяка една от трите оси се осъществява от линейни енкодери. На ос „Z” е монтирана сензорна глава, която отчитат точка при допир на измервателния накрайник с измервания детайл. Когато се измерят достатъчен брой точки, може да се определи какви са размерите на детайла.

С ТИМ може да бъде измерено следното:

Дължина, успоредност, перпендикулярност, равнинност, ъгъл, концентричност, отклонение от цилиндричност, отклонение от кръглост, външни и вътрешни диаметри, взаимно положение, позиционно отклонение и др.

Link
Renishaw Microrep TESA Hexagon Metrology Affri LTF DK