Продукти
Продукти

 

 

 

 • Портални измервателни машини
 • Колонни измервателни машини
 • Ръчни измервателни машини
 • Измервателни микроскопи
 • TESA SCAN
 • Optiv
 • Laser Tracker
 • Измервателни ръце

 

 

 

 • Свързване и пренос на данни от измерването
 • Шублери
 • Микрометри
 • Триточкови вътромери
 • Инструменти за контрол на големи размери
 • Телескопични нндикаторни часовници
 • Индикаторни часовници с чупещо краче
 • Компаратори и двуточкови вътромери
 • Стойки и приспособления за фиксиране
 • Ъглови еталони, либели и ъгломери
 • Еталони за дължина
 • Калибрационно оборудване
 • Уреди за измерване на грапавост
 • Висотомери
 • Индуктивни датчици за дължина

 

 

 

 • Измервателни глави за металорежещи машини
 • Оборудване за проверка на металорежещи машини

 

Renishaw Microrep TESA Hexagon Metrology Affri LTF DK